Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Berg kn, VÄSTNÅR S:5 LJÅBODARNA OCH MYLTPLOCKARSTAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Fäboden Ljåbodarna ("Ljåbuan") är högt belägen i förfjällsterräng. Den omnämns första gången i Jämtlands avradsbok 1666. Den uppges då ligga i Kronans avradsland och brukas av sex bönder från byarna Hällne, Gärde, Västnår och Sölvbacken. Från 1781 finns en uppgift om att fäboden nyttjades ungefär tio sommarveckor eller mer om året. Då betade årligen 75 nötkreatur och 53 getter på vallen. Ljåbodarna var i kontinuerlig drift fram till 1947.
Fäbodvallen ligger idag inom en geografiskt stor samfällt ägd fastighet, Västnår s:5. Fastigheten har fem delägare, fastigheterna Västnår 1:7, 2:2, 3:2, 3:3 och 4:9. Inom fastigheten finns idag också några enstaka nyuppförda fritidshus. Även Ljåbodarna nyttjas huvudsakligen för fritidsbruk, men djurhållning har åter skett på fäboden under de senaste somrarna.
KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jämtlands län, 2013-01-28, Dnr 432-2365-11