Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borås kn, SVALAN 17 BORÅS

 Anlaggning - Historik

Historik
Den 14 augusti 1878 bildades Borås Missionsförening. Redan samma år uppförde församlingen sitt första missionshus på Lidaholm. 1898 beslöt man att en ny kyrka skulle byggas. Den uppfördes i hörnet av Sturegatan och Kvarngatan och stod färdig i slutet av år 1899 och fick namnet Immanuelskyrkan. På 1940-talet hade församlingens verksamhetsformer utvecklats, och den gamla Immanuelskyrkan svarade inte längre mot de krav församlingen hade. Bland annat saknades lämpliga lokaler för ungdomsarbetet och för kyrkkaffe och andra serveringar. I samband med församlingens 75-årsjubileum 1953 anordnades en insamling för en ny kyrkobyggnad. Insamlingar och planering för den nya kyrkan pågick sedan under många år. 1967 inbjöd församlingen fyra arkitektfirmor till en tävling om utformningen av den nya kyrkan. Tävlingen vanns av Lund och Vallentins arkitektkontor i Göteborg, som också fick uppdraget att projektera kyrkan. I projektet ingick inte bara en kyrkobyggnad utan även en idrottshall med handbollsmått och ett bostadshus med 16 lägenheter. För att hela byggnadsprogrammet skulle kunna fullföljas hade församlingen förvärvat ytterligare några tomter inom kvarteret Svalan där Immanuelskyrkan låg. Två byggföretag i Borås gick samman för att genomföra bygget, firma Byggsöner och firma Hjelmgren och Magnusson. Byggstarten skedde i september 1969, och den nya Immanuelskyrkan stod färdig i mars 1971. Den gamla Immanuelskyrkan hade då rivits för att ge plats för bostadsdelen i projektet. Byggkostnaden uppgick i runda tal till fyra miljoner för kyrkodelen, två miljoner för idrottshallen och två miljoner för bostadsdelen. Församlingsmedlemmarna medverkade med en stor instats av frivilligt arbete.
Källor:
-Borås Missionsförening 1878-1913, minnesskrift utgiven av föreningens styrelse 1913
-Borås Missionsförening under 50 år 1878-1928, redigerad av Joh. Rydén
-Immanuelskyrkans Missionsförsamling i Borås 125 år redigerad av Sten Furhammar och Tore Hägg 2003