Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, KARLSKRONA 4:17 HOKVINDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
En hok, håck eller hoch, bestod av pålar nedslagna i sjöbotten. Pålarna fungerade som inhägnader för skeppstimret, som under den era då örlogsfartygen respektive master och mastbommar byggdes av trä förvarades i vattnet. I örlogsstaden Karlskronas motsvarigheter i England och Frankrike valde man att förvara masttimret i vassänger på land, eftersom tidvattnet hindrade en hokkonstruktion.
På några av hokpålarna byggdes i början av 1800-talet ett småbåtsskjul och byggnaden kom därefter att kallas Hokvinden. Konstruktionen är öppen och byggnaden saknar inredning interiört. Under slutet av 1990-talet genomgick byggnaden en stor takrenovering och i samband därmed mättes byggnaden upp och detta arbete resulterade i en konstruktionsritning.

Källa: Byggnadsminnesförklaring av byggnad nr 223, den s k Hokvinden på fastigheten Karlskrona 4:20 i Karlskrona kommun. Länsstyrelsen Blekinge län, 2007-02-13. Dnr 432-5674-05