Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ludvika kn, ÖRABERGET 12:1 GRÄNGESBERGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Tidigare del av Grängesberg-Hörkens kapellag (1892 bildad inom Grangärde), utbruten ur Grangärde som kapellförsamling 1904. Grängesbergs kyrka från 1973-74 ligger svagt upphöjd, oinhägnad kyrkotomt med en bred stenlagd svagt stigande backe till kyrkan. Den föregicks av ett kapell, som såldes och överflyttades till Orsa 1977, där det nu brukas av ett frikyrkosamfund.

Det F. D. GRÄNGESBERGS KAPELL, nu i Trunna i Orsa, byggdes i trä 1892. Planformen består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, utbyggd sakristia i öster, samt torn i väster. År 1932 företogs en genomgripande restaurering då bl. a. sakristian byggdes ut med kyrksal i kyrkans förlängning.

Exteriören var ursprungligen vitmålad och präglades av ett nygotiskt formspråk; de spetsiga spröjsfönstren utgör en rest av detta. Kyrkans flacka sadeltak och strävorna är också ursprungliga. Många av de gotiska detaljerna avlägsnades dock vid arkitekt Magnus Dahlanders restaurering 1929-30; tornet fick då sin nuvarande smala spira och kyrkorummets flacka tunnvalv tillkom, exteriören bruntjärades. Faluröd blev kyrkan 1953 vid arkitekt Erik Fants restaurering, och interiören fick en mild färgsättning med himmelsblått valv.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.

Låg, rektangulär byggnad murad i brunt fasadtegel. Församlingsutrymmen samlade runt kyrkorummet. Detta har avsevärt högre uppbyggnad med fasadmurar och en krönande takkonstruktion i form av ett liggande, plåtklätt kors med överljuskupoler i mitten. Huvudentré från kyrkbacken i väster. Innanför ett långsträckt kyrktorg med kapprum. Därifrån går altargången mot korväggen i norr med sina rumshöga släpljusfönster i öster och väster. Kyrkorummet är exakt kvadratiskt med en stor öppning i östväggens främre del mot den sidolagda församlingssalen som har en separat entré i söder med trappa till souterränglokaler.
KÄLLA: Illerstad Lennart, Nya svenska kyrkor, del 1 Svealand, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1990. ISBN: 91-7192-781-6