Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gävle kn, SÖRBY 22:1 TOMASKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Tomaskyrkan är stadsdelskyrka i det, på 50-talet, nya bostadsområdet kring Kristinaplan och Sörby. Den tillbyggdes 1982 av arkitekten Peter Kautsky.

Anläggningen består av flera sammanfogade rektangulära delar med branta sadeltak. Stommen är av betong. Taken är belagda med plåt, fasaderna är klädda med rött tegel samt med ljust gulslammat tegel. Den fristående klockstapeln, i betong invigdes 1960.

Kyrkorummet har vitputsade väggar och ett högt träpanelat tak. Golvet är lagt av tegel. Rummet är möblerat med lösa stolar och kan utökas genom en vikvägg mot samlingssalen.

Gösta Backlund har komponerat altarväggens textilier.
KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.