Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mörbylånga kn, GÅRDBY KYRKA 1:1 GÅRDBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Genom beslut av K Majt 1839 erhöll församlingen rätten att bygga en egen kyrka istället för sammanbyggnad med Sandby, såsom föreslagits av biskopen. Grunden lades 1840 efter Nils Isak Löfgrens ritning från samma år. Kyrkobyggnaden uppfördes 1841 av byggmästaren Peter Isberg och anpassades till de ritningar av Theodor Edberg, som utförts vid ÖIÄ. Kyrkan ersatte en medeltida kyrka på samma plats. Invigningen förrättades 3 oktober 1841 av prosten Pehr Dahlström.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med kor i öster, sakristia i norr och torn i väster. Ingång genom tornet och mittportal på sydsidan. Separat ingång till sakristian från väster. Spritputsade kalkstensmurar, avfärgade i vitt. I portalomfattningen kring sydingången ingår fragment av äldre gravstenar. Slätputsade omfattningar och lister. Tegeltak.

EXTERIÖR - Utförd enligt 1841 års ritning. Avviker något beträffande sydportalen och fönstersättningen på tornet. Lanterninens utformning är vidare något förenklad.

INTERIÖR - Interiören är delvis förändrad, ett resultat av 1860 års renovering, då nuvarande altaruppställning, altarring och predikstol tillkom. Altaruppsatsens ramverk är ritat av Per Ulric Stenhammar och kopierar det som Johan Fredric Åbom ritat för Köpings kyrka. Träarbetet utfördes av snickaren Olof Jacobsson från Mortorp. Altartavlan, "Nattvardens instiftande", är målad 1859 av Sven Gustaf Lindblom från Kalmar efter altartavlan i Växjö domkyrka. Jacobsson är även mästare till predikstolen, ritad av Ludwig Hawerman 1858. Den äldre altaruppsatsen utgjordes av en altartavla, "Kristus på korset", utförd av Anders G Wadsten 1777 för den gamla kyrkan. Lammet på boken med de sju inseglen över sakristiedörren härstammar från denna altaruppsats, som nu är placerad vid korets sydvägg tilllsammans med den äldre predikstolskorgen, utförd av Anders Colleur 1702 och 1777 omgjord av Wadsten. Såväl altaruppsats som predikstol blev restaurerade av Isberg innan de insattes i den nya kyrkan. Delar av den äldre kyrkans läktarbarriär med av Wadsten 1777 målade apostlabilder är infogade i bänkskärmarna kring korbänkarna. Orgeln, med fasad ritad av Theodor Edberg, samt läktaren är samtida med kyrkan.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993