Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Trelleborg kn, VÄSTRA TORP 9:21 LILLA ISIE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860
Uppförd 1856-58 av byggmästare Johan Cederholm efter fadern Magnus Cederholms ritningar. Invigd 8 augusti 1858.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd sakristia i öster, skild från koret med skärmvägg. Torn med huvudingång i väster.

Uppförd av gråsten med omfattningar och dekorativa detaljer i tegel. Spritputsad med slätputsade omfattningar. Avfärgad i vitt.

EXTERIÖR - Utförd efter 1855 års ritningar. Utmärkande för exteriören är de dekorativa detaljerna. Magnus Cederholm var en av de av C G Brunius anlitade byggmästare och influenser från Brunius kyrkoarkitektur är tydliga.

INTERIÖR - Kyrkorummet utmärks av de låga kryssvalven. Interiören har delvis förändrats, främst genom öppen bänkinredningen och läktarunderbyggnad. Altarpartiet med altaret placerat mot skärmväggen är dock ursprungligt liksom predikstolen. Altartavlan, "Jesus och Martha", är utförd av Mårten Eskil Winge 1884 och ersatte då ett kors med svepduk. Orgeln tillkom 1881.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. D 1, Skåne och Blekinge. 1989.