Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, RISFÄLTET 4 SANKT HANS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Anläggning på plan mark intill Landeryds köpcentrum. Långskeppet har flackt, ensidigt takfall mot norr och dolda takfall på anslutna byggnadskroppar. Fristående, öppen klockstapel av vitslammat murverk liksom övriga ytterväggar och kyrkourmsinteriören. Entréväg längs konfirmandsalens sydvägg. Vindfång och litet, tvärlagt vapenhus. Ett mindre andaktskapell vid västväggen. Mittemot huvudentrén stora golvfönster mot en liten muromgärdad entréträdgård för sakristia och samtalsrum längs nordväggen. Kyrkorummet högtsittande, smala fönster i sydväggen, tak av ofärgad träpanel på limträbalkar och golv ar rödbruna keramikplattor. Belysningsarmatur i form av golvkandelabrar.
Källa: Illerstad, Lennart: Nya svensk kyrkor D 2, Götaland. Stockholm 1993