Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, HEIMDAL 20 RÅDHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - I Skövde uppfördes ett rådhus i mitten av 1600-talet som ersättning för ett äldre rådhus. I slutet av seklet var den obrukbar och 1759 brann rådhuset ner i en stadsbrand. Domstolen, rådhusrätten, fick hålla sina sammanträden i privata bostadshus i staden. 1776 stod ett nytt rådhus klart vid Hertig Johans torg och det är samma byggnad som vi kan se idag. Huset förbinds numera (1998) vid båda gavlarna med andra byggnader och museet disponerar både rådhuset och en av de intilliggande fastigheterna. Även invändigt är dessa två sammanbyggda med varandra.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av rådhuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-04-07