Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlstad kn, ORION 2 NORRSTRANDSKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Öppet läge i parken vid Sundstatjärn. Kyrkorum med träspånklädda ytterväggar och församlingslokaler av vitputsat murverk öppnar sig mot en helt kringbyggd gård. Invändig gångförbindelse runt gården. Kyrkan med brant sadeltak på limträbågar. Täckning av eternitfjäll. Koret endast avskilt med förhöjd golvnivå. Oljebehandlat tegelgolv. Traditionella långbänkar av trä. Läktare med trappa från litet vapenhus med pelarburet skärmtak över porten i väster. Träspånklätt klocktorn vid entrén till församlingsdelen. Den vinkelbyggda församlingssalen har helt öppen gavel mot koret.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990