Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sandviken kn, GRÄVLINGEN 7 SELJANSBORGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkan är uppförd på Seljansö gårds gamla ägor, därav namnet Seljansborg.

Kyrkoanläggningen består av två rektangulära tegelbyggnader, förenade vid ingången. Sadeltaket är klätt med lertegel, fasaderna med rödbrunt tegel. Entrésidans gavelvägg har tre små, färgade korfönster och en korsformad blindering. Klockstapeln är ritad av Yngve Terenius.

Kyrkan renoverades invändigt 1994. Tak och väggar är klädda med ljusgrå gipsplattor. Golvet täcks av en plastmatta. Rummet är möblerat med lösa stolar.

Korfönstret är komponerat av Marianne Nordström.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.