Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Boden kn, BODENS GARNISON 1:2 M.FL. BODENS GARNISON

 Anlaggning - Historik

Historik
INTENDENTURANLÄGGNINGEN - Intendenturanläggningen vid Bodens garnison byggdes upp åren 1907-14 och är den största som byggts i Sverige. Anläggningen innefattar fem byggnader avsedda för garnisonens livsmedelshantering. De fem byggnaderna ligger i en strikt rad utmed järnvägen. Byggnaderna är välbevarade interiört och exteriört förutom det fd viktualiemagasinet som förändrats delvis då det byggts om till kontorslokaler.

KOMMENDANTHUSET - Kommendantshuset stod klart år 1910 och utgjorde då garnisonens förnämsta byggnad. Huset var avsett att kunna fungera som ledningscentral även under strid, varför bottenvåningen är utformad som ett skyddsrum med bl. a. förstärkta väggar och pansarluckor för fönstren. De två övre etagen var avsedda som bostäder för kommendant och stabschef. Byggnaden inrymmer idag kontor.

BALLONGHALLEN - Ballonghallen började byggas år 1912. Byggnaden var del i en s.k. ballongpark som anlades vid garnisonen under första världskriget. Syftet var att kunna sända upp två man i en vätgasballong för att leda artillerield mot fientliga, dolt uppställda belägringsbatterier. Ballonghallen är avsedd för parkering av en fylld ballong. Hallen har innermåtten 10x10x35 meter för att kunna rymma en vätgasballong med en volym om ca 750 kubikmeter. Ballonghallen är unik i landet.

KÄLLA: Framställning om byggnadsminnesförklaring och fastställande av skyddsföreskrifter för vissa byggnader inom Bodens garnison, Riksantikvarieämbetet, 2001 05 03.