Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, VINTJÄRN 6:44 SOLGRUVESTUGAN I VINTJÄRN

 Anlaggning - Historik

Historik
Vintjärn är ett gruvsamhälle i nordöstra delen av Falu kommun som uppstått kring en större järnmalmsfyndighet, som började brytas 1725 och var i drift till 1978.
På fastigheten finns endast en byggnadkropp, den s.k. Solgruvestugan - ett mycket välbevarat bostadshus för åtta gruvarbetarhushåll. Den är uppförd i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet av timmer i två våningar med sadeltak. Fasaderna är klädda med panel, som sannolikt tillkommit under 1800-talet. Byggnaden har symmetriskt uppbyggda fasader indelade med knutlådor och fönsteraxlar. Taket är täckt med lertegel, men har tidigare varit täckt med pärt. På båda gavlarna finns med huvudbyggnaden sammanbyggda uthusbodar av stående plank.
Solgruvestugan användes som bostadshus till mitten av 1900-talet och har därefter stått obebodd. Byggnaden har ägts av Stora Kopparbergs Bergslag som tidigt under 1700-talet skaffade sig andelar i gruvfälten i Vintjärn.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2004-09-13, Dnr 432-14579-03.