Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Haninge kn, MÄLLSTEN 1:1 MÅSKNUV

 Anlaggning - Historik

Historik
Måsknuv i farleden mellan Landsort och Älvsnabben inrättades till fyrplats 1868, då ett kombinerat fyr- och bostadshus på hög stenfot uppfördes. på 1880-talet anlades en båthamn och bostadshuset kompletterades med bagarstuga, förrådsbod och dass. Dessa byggnader och anläggningar är nu borta. Klocktornet för mistsignalering med urverk uppfördes överst på holmen år 1900. Klocktornet står på en gjuten betongbädd och har en kraftig dimensionerad regelstomme av trä samt träpanel. Klockan i tornet var tillverkad för och hade tidigare varit uppsatt på Paternoster i Bohuslän.

KÄLLA: Regeringsbeslut nr. 13, 2004-06-03. Byggnadsminnesförklaring och fastställande av skyddsföreskrifter för klocktornet på Måsknuv, Nynäshamns kommun, Stockholms län.