Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, TORÖNSBORG 2:1 THORÖNSBORGS HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Thorönsborgs herrgård i hjärtat av S:t Annas skärgård ligger på en udde i Dragsfjärden. Den nuvarande anläggningen tillkom under 1750-talet med Jöran Gyllenstierna som byggherre. De bevarade byggnadsritningarna, som inte följdes helt, är utförda av okänd hand men kan gå tillbaka på förslag av Hårleman, som tidigt finns nämnd som Thorönsborgs arkitekt. Den tvåvåniga huvudbyggnaden har mansardtak och en tornliknande mittrisalit.
Gårdsplanen flankeras av två flyglar, uppförda 1750 respektive 1761, och två orangerier, som på 1840-talet försågs med portiker i nyantik stil efter ritning av byggmästaren och arkitekten Abraham Nyström. Till anläggningen hör två monumentala, vitputsade stenbyggnader under brutna tak, uppförda under 1700-talets senare del som stall och ridhus, samt två kvadratiska magasin under låga pyramidtak.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3