Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, STENHUSET 6 STENHUSET PÅ SALTÄNGEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Åren 1627-1630 och 1642-1646 lät Louis de Geer uppföra ett stort palats av sten, som blev dåtidens praktfullaste privathus i Norrköping. Hans bostadshus med chefskontor hade en hög sockel och en källare av holländskt tegel i gult och rött. År 1711 brandhärjades de Geers hus, men dess välvda källarvåning ingår i den nuvarande byggnaden. Denna uppfördes 1784 av murmästaren Johan Fredric Fehmer och är byggd av timmer med reveterade fasader. Takkuporna tillkom 1920.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3