Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KLASSRUMMET 1 EXPEDITIONSHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Expeditionshuset är ett ståtligt exempel på 1890-talets tegelarkitektur. Långfasaderna mot Norra Bantorget respektive spårområdet är mycket välbevarade medan gavelfasaderna i sina nedre partier visar spår av senare bortrivna lägre anslutande flyglar kopplade till stationens godsmagasin.
Huset är uppfört i maskinpressat tegel med kraftfulla mönstermurningar och dekorativa band i svartbränt tegel. Samtliga fönster är utbytta 1993.
Invändigt har planlösningen i huvudsak bevarats trots ombyggnader under åren. Bottenvåningens gjutjärnspelare och trapphusets gjutjärnsräcke samt bevarade äldre fönster- och dörrfoder samt vissa bevarade dörrar har kulturhistoriskt värde. Kakelugnar och kaminer revs troligen när centralvärme installerades.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 2001