Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Älvsbyn kn, SKOGEN 1 JÄGMÄSTARKONTORET I ÄLVSBYN

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden byggdes 1894 som privatbostad och har senare fungerat som jägmästarbostad och kontor. Huset är byggt med frontespis mot parken och en veranda mot den gamla huvudvägen genom Älvsbyn.
Flygelbyggnaderna har tillkommit efter 1918. Tidigare har funnits ett stort magasin samt en ekonomibyggnad med vedbod och bostad på tomten. På tomten finns idag en mindre reducerad park med blandad vegetation, i kvarteret i övrigt finns äldre och nyare bebyggelse.
Byggnaden har en överdådig snickarglädje i verandans utformning, profilerade fönsteröverstycken med konsoler och ett brett takutsprång med taktassar samt i övrigt även i andra detaljer. De flesta av de ursprungliga fönstren med mittpost och en hel överliggande ruta är bevarade.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1994-02-04, Dnr 221-15339-93