Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Helsingborg kn, HJÄLMSHULT 1:2 HJÄLMSHULTS KUNGSGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Under 1680-talet blev Hjälmshult militärt boställe. Den nuvarande byggnaden uppfördes efter 1731 års normalritning för kaptens- och ryttarboställen. Den östra flygelbyggnaden "Stenbockens hus", uppfördes under 1700-talets första hälft. Byggnaden har fått sitt namn efter Magnus Stenbock, som före slaget vid Hälsingborg 1710 använde den som högkvarter. Den nu rivna västra flygeln uppfördes på 1850-talet och tillbyggdes med en mejeribyggnad något årtionde senare.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X