Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åtvidaberg kn, HERRSÄTTER 1:1 HERRESÄTERS FD MAJORSBOSTÄLLE

 Anlaggning - Historik

Historik
Herresäter (Häradssäter, Herrsätter) är känt sedan 1400-talets slut, då det ägdes av en medlem av ätten Bese. År 1607 fick Erik Jöransson (Ulfsparre) godset i förläning. En huggen sten med ätten Ulfsparres vapen samt en vindflöjel med årtalet 1616 tyder på att byggnadsverksamhet ägt rum vid denna tid. Efter reduktionen indelades gården som majorsboställe vid andra livgrenadjärregementet, från 1833 disponerat som 1:e majorsboställe.
Huvudbyggnaden är uppförd av spritreveterat och vitkalkat timmer, i en våning under tegeltäckt sadeltak med en halvrund takkupa mitt på huvudfasaden. Omfattningarna är profilerade och gråfärgade. Byggnaden är uppförd omkring 1820 på platsen för en äldre huvudbyggnad. Källarens järndörr härrör från tidigt 1600-tal. Den är uppförd i nyklassicistisk stil, efter A P Bomans ritning för översteboställen från 1819 och är den bäst bevarade av dessa.
Den övriga bebyggelsen på anläggningen härrör från 1700-, 1800- och 1900-talen och utgörs av flygel, lada, åttkantig rundloge, svin- och hönshus, avträde, uthus, bod och garage, samtliga i trä.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-10-23, Beteckning: 4781/952.