Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VÄSKINDE STORA BLÄSNUNGS 1:24 M.FL. BRUCEBO

 Anlaggning - Historik

Historik
Konstnärerna Caroline Benedicks Bruce och William Blair Bruce inköpte 1899 delar av fastigheterna Stora Bläsnungs och Lilla Hästnäs. På fastigheten låg ett mindre hus som makarna lät bygga om och till. Som arkitekt och byggherre fungerade konstnärerna själva. Arbetet avstannade vid Willaim Blair Bruce död 1906. Därefter vidtogs sedan endast små förändringar för att definitivt avstanna vid Caroline Benedicks Bruces död 1935.
Brucebo hör på samma sätt som Zorngården i Mora och Carl Larssongården i Sundborn till den kategori av byggnader vilka konstnärer ritade och uppförde åt sig själva. Konstnärerna Bruce är i Kanada väl kända men har en rätt undanskymd plats i den svenska konsthistorien. Brucebo representerar intresset för det gotländska ljuset i konsten vid sekelskiftet 1900.
Huvudbyggnaden består av äldre torpstuga sannolikt från 1800-talets mitt som 1900-06 byggdes till med bl.a. en stor ateljé och en veranda. Då konstnärerna själva utformade byggnadsdetaljerna fick dessa drag av den amerikanska samtida arkitekturen, med rika snickerier och en mängd olika fönsterformat.
Fastighetens övriga bebyggelse utgörs av paviljongen, skogsateljén, vaktmästarbostaden, strandatején och stall med lider samt en välvd iskällare i kalksten. Samtliga tillkomna under samma period som huvudbyggnadens tillbyggnader. Vaktmästarbostaden skiljer sig från de övriga genom att den uppfördes i korsvirke och dess förebild var Burmeiska huset i Visby, från slutet av 1500-talet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-02-11. Dnr 221-2383-95