Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, INNERSTADEN 10:284 MALMÖHUS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Den äldsta delen är ett murparti i norra fasadens nedersta våning, som dekorerats med horisontella band av vit kritsten. Det är rester av den s.k. Møntergaarden, som anlades i stadsringmuren 1434 och fram till 1525 var kunglig myntverkstad. 1519 utvidgades stadsbefästningarna och en ny mur byggdes. Ett parti av muren står kvar i hela sin höjd och bredd som västvägg i nuvarande slottet. Malmöhus anlades mot stadsborgarnas vilja 1537-42 och var den första skandinaviska fästningen efter det italienska systemet med stenskodda jordvallar och runda kanontorn i de fyra hörnen. Byggnadsmaterial hämtades i hela Skåne - bland annat från nedrivna kloster och kyrkor. Hela den norra sidan med slottet, porttornet, kanontornen och vallgravarna har i stort behållit sitt ursprungliga utseende. På 1660-talet förstärktes fästningen med ett omgivande bastionssystem. Bastionerna revs dock i början på 1800-talet. Av den bebyggelsen finns idag bara tyghuset från 1788 kvar. Under 1600- och 1700-talen användes kungsvåningen i slottet som spannmålsmagasin och slottet i övrigt till förvaring av krut. På borgargården fanns ytterligare magasinsbyggnader, kronobageri m. m. 1828-1921 användes Malmöhus som fängelse. Slottet restaurerades under ledning av N. Blanck och E. Lundberg och har sedan 1932 inrymt Malmö museum. Under fängelsetiden uppförda byggnader kring inre borggården revs och ersattes 1937 av en ny museibyggnad efter ritningar av Carl-Axel Stoltz.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X