Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, LIMHAMN 11:280 M.FL. RIBERSBORGS KALLBADHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Kallbadhuset Ribersborg är intimt förknippat med en badkultur som har rötter i 1800-talet. Ribersborgs badhus har fått sitt namn av stadsdelen Ribersborg som i sin tur är uppkallat efter gården med samma namn i hörnet Ribersborgsvägen - Limhamnsvägen. Nedanför Ribersborgs gård, ca 170 meter ut i vattnet (stranden har fyllts ut sedan dess), uppfördes år 1898 ett kallbadhus på initiativ av fabrikör C. A. Richter, som tillsammans med några andra välbeställda borgare den 10 januari 1898 beslöt att bilda ett aktiebolag, "hvilket hade till ändamål att efter inlösen, af det Richter tillhöriga, å auktion från Malmö badhusaktiebolag inköpta kallbadhus, hwilket skulle förläggas vid Limhamnsbanans Ribersborgsstation, mot avgift att tillhandagå allmänheten med kalla bad". Det gamla kallbadhuset som låg utanför yttre hamnen, intill nuvarande Strandpaviljongen, var uppfört 1867. År 1897 låg det i vägen för en planerad hamnutbyggnad och försåldes på auktion. Malmö badhusaktiebolag beslöt vid sitt andra sammanträde den 14 januari 1898 att lägga anbud på flyttningen av kallbadhuset, uppförandet av bryggan och vågbrytaren. Kallbadhuset inköptes från Richter för 1300 kronor. Vid sammanträde 18 februari samma år åtog sig Richter att flytta det gamla badhuset från yttre hamnen, inrätta det i funktionsdugligt skick vid Ribersborg samt uppföra vågbrytare och en brygga. Arbetena skulle vara avslutade den 31 maj 1898. Ritningarna utfördes av hamningenjör Sune Engström. Endast 75 % av virket från det gamla badhuset kunde återanvändas och det dåliga vädret medförde problem med anskaffningen av 2000 kubikmeter sten till vågbrytaren. Tidplanen kunde därför inte hållas. Övrig verksamhet gick dock efter planerna. 19 februari fick man utskänkningstillstånd för "vin och matdrycker" under tiden 15 maj - 30 september, " dock ej å tid då gudstjenst hålles i S:t Petri församlingskyrka". Den 22 september slutsynades badhuset, dock med flera anmärkningar bl.a. hade byggnaden blivit 10 meter längre p.g.a. felaktiga ritningar. 1902 drabbades kallbadhuset hårt av julstormarna som i stort sett raserade hela kallbadhuset. Reparationskostnaderna uppgick till nästan halva byggkostnaden. Vissa ändringar gjordes vid reparationerna. År 1910 hade förlusterna återhämtats och herravdelningen utökades. Året därpå bygdes också damavdelningen till. 1962 byggdes den populära finnbastun som successivt utökats. Två år senare togs herrsidans hopptorn bort eftersom basängen avgrundats med sand. 1966 överlät Malmö Saltsjöbad AB verksamheten på Malmö stad, bolaget gick i likvidation 1969. Idag förvaltas byggnaden av Fritidsförvaltningen i Malmö stad.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Malmöhus län, 1995-08-14, Dnr 221-2267/90