Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lund kn, DÖVSTUMSKOLAN 11 ÖSTERVÅNGSSKOLAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Östervångsskolan i Lund uppfördes 1869-71, som skola för dövstumma, av Malmöhus och Kristianstads läns landsting efter ritningar av arkitekten J. E. A. Nielsen. Funktionen finns kvar idag. Östervångsskolan är en tvåvåningsbyggnad i U-form, med fasader i gult tegel. Entrén är placerad i ett framskjutande mittparti, vilken uppåt avslutas av en balustrad med järnstaket och krenelerade hörntorn. Fönstren utgörs dels av stora, stickbågiga och dels av stora och små rundbågiga fönster. Det centrala trapphusets interiör har bl.a. gjutjärnskolonner, arbetad trappa och fönster. Kyrksalen är utformad med kassettak och väggpaneler. Byggnaden är omgiven av en väl uppvuxen park i engelsk stil, vars utformning med gångar, vegetation och dammar, ger ett naturligt intryck.

KÄLLA: Beslut – Förklaring om övergång till byggnadsminne, Länsstyrelsen i Skåne län, 1997-02-17, Dnr 221-8724-97