Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lund kn, BOTANICUM 15 LUNDS BOTANISKA TRÄDGÅRD MED AGARDHIANUM, KOLHUSET, ORANGERIET, BOTANISKA MUSEET OCH INSTITUTIONEN FÖR SYSTEMATISK BOTANIK

 Anlaggning - Historik

Historik
Botaniska trädgården anlades 1862-67 under ledning av professor Jakob Georg Agardh. Då uppfördes efter ritningar av byggmästaren P. C. Sörensen: Agardhianum, som vaktmästarbostad och botaniskt museum, Orangeriet, bestående av sju sammanbyggda växthus, Kolhuset med sina krenelerade murar, samt Agardhska dammen för orangeriets vattenförsörjning. 1888 ställde Lunds stad mark till förfogande för en utvidgning av trädgården på vilkor att densamma hölls öppen för allmänheten. Institutionen för systematisk botanik byggdes då på den tillkomna delen 1889-91 efter ritningar av H. T. Holmgren. Ytterligare några tomter införlivades med trädgården omkring 1910. På dessa tomter byggdes Botaniska museet 1911-13 efter ritningar av Th. Wåhlin.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X