Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Landskrona kn, GAMLA BRYGGAN 4 FORTIFIKATIONSHUSET, LANDSKRONA

 Anlaggning - Historik

Historik
Huset är uppfört av borgmästare Bernhard Oelreich 1754-57. Det är en tvåvåning, putsad tegelbyggnad under brutet tegeltak med gatufasad åt väster. Källarvåningens fönsterluckor ligger over gatunivå. Gårdsplanen innesluts i norr och söder av intilliggande huskomplex jämte murinhägnader samt av en öster om gårdsplanen belägen putsad länga i två våningar med brutet tegeltak. Huset såldes till kronan 1761 men återgick i särskild ägo 1956. Restaurering av bottenvåningen utfördes 1956 och av källarvåningen 1964.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3