Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Helsingborg kn, VILLAN 1 ESSENSKA VILLAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Patriciervilla, byggd 1846-47 av greve G von Essen efter ritningar av den danske arkitekten G F Hetsch och senare inköpt av konsul Nils persson, vars son Ivar P:son Henning med maka donerade den till Helsingborgs stad. Villan är uppförd i klassicistisk stil av tegel med ljus slätputs och lågt valmat koppartak. Fasaden domineras av en mittrisalit med en kolonnburen balkong i huvudvåningen. Byggnaden, som omges av en park, inrymmer nu en sjuksköterskeskola.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3