Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskoga kn, VILLINGSBERG 1:2 VILLINGSBERGS HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Villingsbergs järnbruk anlades omkring 1650 och har haft en ganska typisk bruksbebyggelse. Den nuvarande herrgårdsbyggnaden uppfördes 1752 och hade före 1917 två flyglar.
Järnverket nedlades 1897 och endast skogsbruk fortsattes.
Villingsberg köptes 1924 av Domänverket och blev kronopark. 1944 uppläts ett större område till militärt skjutfält och herrgården blev officersmäss.
På nuvarande lägerområde finns två bruksmagasin från 1700-talet bevarade och vid herrgården ett lusthus - "Dianas Tempel".

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X