Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malung-Sälen kn, VÄSTRA SÄLEN 4:5 OLNISPAGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Olnispagården är en gammal släktgård ursprungligen från 1500-talet. Den är vackert belägen på ursprunglig plats, vid Västerdalälvens dalgång i byn Västra Sälen, omgiven av åker och äng samt spridd bebyggelse.
Gården är en gammal släktgård som var i samma släkts ägo från Vasatiden till 1935 då den köptes av ingenjör Ludvig Nobel. Den sista som bodde här var Olnispa Johanna Hansdotter. Hon härstammade i 13:e led från Per Olsson som 1536 ägde gården. År 1945 donerades den till Transtrands jordägande sockenmän och en restaurering av de förfallna byggnaderna genomfördes. Gården är nära förknippad med Gustaf Vasas färder i Dalarna. Enligt tradition övernattade Gustav Vasa här vid sin flykt mot Norge.
Sägnen säger också att det var här de två skidlöparna från Mora hann upp honom och att en ung bonde i en granngård var den första som ställde upp i hans befrielsearmé.
Gården består av tio byggnader. Bostadshuset är en parstuga från 1800-talet. Av 1500-talsgården återstår, enligt sakkunniga, blott några stockvarv i stugans östra vägg.
I vinkel mot parstugan står en vedbod med loft, stallslider samt stall med portlider i höskulle från 1874. Parallellt med parstugan finns en länga med byggnader bestående av ladugård, foderlada, ladugårslider med avträde, trösklada, kornlada, källarbod samt matbod, samtliga från år 1800.
Längre ner mot älven står ett härbre från 1800-tal och ett båthus, med två Transtrandsbåtar. Här finns också en smedja från slutet av 1700-talet. Den flyttades hit 1947 från Mornäs by.

KÄLLOR: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3
Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida 2004