Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, BOGE VIKE 1:32 VIKE MINNESGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Vike Minnesgård är en typisk nordgutnisk strandgård av 1700-talstyp och en av Gotlands bäst bevarade gamla gårdsanläggningar. Gården är idag i stort sett i samma skick som då manbyggnaden av sten uppfördes, under 1830-talet på medeltida grundval. Byggnaderna grupperar sig kring den slutna gårdsplanen. Den bebyggelse som idag utgör fastigheten består till stora delar av byggnader från 17- och 1800-talen.
Mest imponerande är den över 20 meter långa ladugårdslängan som uppfördes 1828 i skiftesverksteknik och med agtak. I längan finns lider, stall med foderrum och trösklada. Vinklad mot huvudlängan ligger en vidbyggd, yngre vagnsbod, till denna fogades omkring 1860 en fähusdel i skiftesverk, nu under faltak. I förlängningen ligger ett framtill öppet "gapskjul". Tröskvandringen är yngst i komplexet, lagd i den nordvästra yttre vinkeln. Under det flacka faltaket bevaras hela tröskutrustningen. Redan 1653 nämns humlegården om 50 humlestänger, vilka fortfarande finns kvar.
Omfattande iståndsättningsarbeten utfördes på 1950- och 60-talen. Anläggningen är numera hembygdsgård med en förnämlig örtagård.

KÄLLA: Länsstyrelsen på Gotlands hemsida 2004, www.i.lst.se