Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hedemora kn, GARPENBERGS GÅRD 2:70 GARPENBERGS HERRGÅRD (SKOGSHÖGSKOLAN I GARPENBERG)

 Anlaggning - Historik

Historik
Vid Garpenbergs bruk har gruvdrift bedrivits sedan 1200- eller 1300-tal. På 1400-talet övergick bruket i kronans ägo. 1553 etablerades en kungsgård på platsen. I början av 1600-talet lämnades gård och gruvor som arrende till enskilda personer och övergick snart i privat ägo. 1913 köptes anläggningen av staten, och sedan 1915 är herrgården upplåten till Skogshögskolan.
Den nuvarande huvudbyggnaden är uppförd i sten, efter ritningar av C C Gjörwell signerade 1801. Tre av de ursprungligen fyra flygelbyggnaderna står kvar. Dessa är uppförda i sten omkring 1760.
En del till bruket hörande äldre byggnader är bevarade, såsom Malmgården, Västra och Östra Malmlängan, "Gamla Slaggstensbyggnaden", spruthuset, Gamla Folkets Hus, ett bostadshus och kalkhuset, brygghuset, och Gamla bastun. En äldre stenvalvsbro och en kägelbana från 1790 är också bevarade.

KÄLLOR: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993
Regeringsbeslut 1993-06-24, nr 39