Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, WACHTMEISTER 54 GREVAGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Huvudbyggnaden, som uppfördes 1703-05 för generalamiralen greve Hans Wachtmeister, är en putsad stenbyggnad under säteritak och består av ett mittparti i två våningar och flankerande trevåningspaviljonger. Till huvudentrén på övervåningens gårdssida leder en dubbel fritrappa. Åren 1800 och 1867 gjordes en del ombyggnader, varvid mittpartiet höjdes en våning mot gården, men exteriören har vid den nyligen företagna restaureringen återställts i ursprungligt skick. Genom en portförsedd mur förenas huvudbyggnaden med den intilliggande envåniga förvaltarbyggnaden från 1857. Till gården hör också en trädgård på en murad terrass och till denna leder en monumental dubbeltrappa. Vidare ingår fyra byggnader vid Fiskartorget: en byggnad från 1930-talet, två 1700-tals byggnader - stallet uppfört i tegel och korsvirke, och packhuset, en panelad byggnad med sadeltak - samt basaren, uppförd 1875. Den senare inrymde en rad småbutiker och är uppförd av tegel med utanpåliggande falskt korsvirke i gatu- och gavelfasaderna. Anläggningen inrymmer numera Blekinge museum. Grevagården restaurerades 1971-1972, trädgårdsanläggningen 1978.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3