Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Halmstad kn, DROTTNING KRISTINA 4 M.FL. BIOGRAFEN RÖDA KVARN, HALMSTAD

 Anlaggning - Historik

Historik
Röda Kvarn byggdes 1925 efter ritningar av halmstadsarkitekten August Svensson. Det som utmärker biografen är främst en storslagen klassicistisk skärmfasad i två våningar som saknar motstycke i Sverige. Förändringar har gjorts i interiören under 1950- och 1970-talen, främst vad gäller ytskikt, proscenium och biljettkassa, men på det hela taget är interiören välbevarad med salong, balkong och nedre och övre foajé. Många tids- och biograftypiska detaljer är bevarade. Biografen förmedlar kunskap om 1920-talets estetiska ideal och om den betydelse som biografen hade som centralt nöjespalats under det tidiga 1900-talet. Dess unika fasad speglar ambitionen att genom en pompös arkitektur ge biografen och filmen anseende och status som kulturinstitution.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 1994-05-27, Dnr 221-7104-91