Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, HERTING 2:1 M.FL. TULLBRON

 Anlaggning - Historik

Historik
Tullbron är uppförd under åren 1756-61. Arkitekt var Carl Cronstedt och byggmästare Friedrich August Rex, som uppförde bron på uppdrag av landshövding Hans Hummelhielm. Den omkring 80 meter långa och 7,2 meter breda stenbron bärs upp av fem valv. Bron är byggd av gråsten. Landfästen och vingmurar är uppförda av granit. Körbanan är stensatt med fältsten - tidigare kullersten - och flankeras av tegelmurade räcken med beläggning av huggna stenplattor. Mitt på brons räcke finns två stenkulor, den ena i form av ett solur. Bron har vidare en inskriftstavla, nytillverkad 1926-27.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2