Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Halmstad kn, MOSTORP 5:1 MOSTORPS GÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Mostorps gård skapades under 1800-talet genom Ludvig von Segebadens strävande att skapa ett för tiden modernt jordbruk. Det storslagna corps-de-logiet på Mostorp kunde uppföras som en följd av "det halländska jordbruksundret" och jordbrukets ekonomiska uppsving genom införandet av moderna brukningsmetoder under andra hälften av 1800-talet.
Den välbevarade herrgårdsmiljön kring corps-de-logiet från andra hälften av 1800-talet utgör kärnan i anläggningens kulturhistoriska värde. Corps-de-logiets placering intill ett vattenfall i Suseån med omgivande bergshöjder och parkanläggningar förlänar anläggningen stora arkitektoniska och estetiska värden. Corps-de-logiet är ritat av en av Danmarks mest kända formgivare Thorvald Bindesböll, och tillhör de fåtal byggnader han ritade innan han helt gick över till design och konsthantverk.
Till gården hör även en parkanläggning i engelsk landskapsstil. Parken har trots förenklingar under senare år ett stort kulturhistoriskt intresse med fornminnesparken, stenpartierna, fontäner, mm.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Hallands län, 2003-06-16, Dnr 432-8945-00