Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, RESIDENSET 7 RESIDENSET, KARLSKRONA

 Anlaggning - Historik

Historik
Landshövdingens bostad vid Kungsbron i Karlskrona är landets yngsta residens, byggt 1909-11. Residenset består av en huvudbyggnad, ett mindre bostadshus och ett garage. Hela anläggningen är utformad i 1700-tals stil.
Landshövding greve Axel H:son Wachtmeister, ättling till Karlskronas skapare generalamiralen Hans Wachtmeister, drev igenom att ett nytt residens skulle byggas. Dåvarande residenset på Ronnebygatan, inköpt 1832, var i dåligt skick och huset revs 1953.

Statsverket köpte en tomt med en fastighet som tillhörde prins Oscar Bernadotte, Gustaf V:s bror, för det nya residenset. Prins Oscars hus flyttades till Ronneby där det finns kvar. Hovintendenten Gustaf Lindgren anlitades som arkitekt. Lindgren arbetade gärna med historiska arkitekturstilar och i Karlskrona har 1700-talet givit inspiration till residensets exteriör.

Byggnaderna är uppförda i två våningar av tegel, med spritputsade fasadytor och hörnkedjor, lisener och annan dekor i slätputs och sandsten. Fasaden mot vattnet är utförd med souterrängvåning och indraget mittparti med balkong uppburen av sandstenskolonner. Taket är ett valmat brutet sadeltak med svartglaserat tegel och järnplåttäckta takkupor. Residensets interiör är utformad enligt det gängse programmet för en högreståndsbostad, med väggpaneler, kolonner och stuckornamentik.
Bottenvåningen har entré från Vallgatan. Härifrån kommer man in i en stor "living hall" och de olika rummen grupperar sig kring denna. Den stora matsalen har ett stucktak med marina symboler och Gustaf V:s namnskiffer. Representationsvåningen är påkostad, men Karlskrona var både residensstad och den svenska flottans huvudstation med mycket representation

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet 1993-02-02, Beteckning 69/92, Statens Fastighetsverks hemsida; 2007-04-23