Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlstad kn, NOR 1:10 NORS FD PRÄSTGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Nors f.d. prästgård, uppförd 1780, hör tillsammans med prästgårdarna i Edleskog, Holmedal, By, Väse m.fl., till de mest välbevarade av de stora prästgårdarna med karakteristisk resning som är typiskt för stiftet under 1700- och 1800-talen. Prästgårdarna bland de s.k. förstarangspastoraten, till vilka Nor räknades, återspeglar mycket av den regelmässighet som förespråkades i de s.k. ecklesiastika boställsförordningarna och skall ses som ett mellanting mellan herrgård och bondgård, med paralleller i de militära boställena. Exteriören visar en tvåvånings timmerbyggnad med rödfärgad lockpanel, sju fönsteraxlar och en centralt placerad, enkel portal.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2