Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ronneby kn, VAMBÅSA 1:4 TROMTÖ HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Tromtö tillhörde under dansktiden ätten Thott men inköptes 1686 av amiralgeneralen Hans Wachtmeister och fördes 1712 till det av denne bildade Skunckenbergs (senare Johannishus) fideikommiss. Redan från början var gården avsedd som sommarbostad och har så förblivit.
Huvudbyggnaden, ett tvåvånings timmerhus, härstammar möjligen från 1600-talets slut. Den ombyggdes 1834 i nyklassicistisk stil, tydligt inspirerad av Gustaf III:s paviljong på Haga, och har sedan dess knappast förändrats. Byggnadens mittparti om sex fönsteraxlar flankeras av två envånings sidoflyglar, pocher, och de låga - närmast platta - plåttaken kantas av balustrader. I interiören märks matsalens panoramatapet med motiv från grekiska frihetskriget, tryckt i Elsass 1827. De båda envåningsflyglarna - troligen med stomme från 1700-talet - är reveterade och vitfärgade.
Till byggnadsminnet hör dessutom ett envånings bostadshus för tjänstefolk, beläget i vinkel mot södra flygeln med samma fasadutformning och takmaterial som denna, samt tre små träbyggnader, däribland en lekstuga från 1800-talets slut med lövsågeridekor.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2