Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åmål kn, FORSBACKA 1:2 FORSBACKA HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Gårdsanläggningen består av två huvudbyggnader, en flygel från 1788, magasin samt visthusbod. Den år 1747 uppförda huvudbyggnaden är en timrad och panelklädd tvåvåningsbyggnad med brutet, mönsterlagt skiffertak. I huset finns bl a ett par 1700-tals kakelugnar. Den yngre huvudbyggnaden från 1818, som är uppförd i timmer, panelad och med plåttäckt sadeltak, har i bottenvåningen kvar en del snickerier från byggnadstiden medan övre våningens inredning synes höra till 1830-talets slut. Den rödmålade envåningslängan, som utgör flygel, flyttades troligen till sitt nuvarande läge i samband med den nya manbyggnadens tillkomst. Längans samtliga fönster är försedda med 1700-talsbeslag av varierande typer. Visthusboden är byggd 1791 av timmer, sädesmagasinet i fyra våningar är från 1775. Forsbacka bruk fick sitt privilegium 1694 och ägdes av släkten Linroth fram till 1788. Då Åmåls komun år 1924 inköpte gården var brukshanteringen sedan länge nedlagd.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3