Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värmdö kn, RÖRSTRAND 1:12 TORPET RÅGSKÄR

 Anlaggning - Historik

Historik
Torpet Rågskär har anor ned i 1790-talet. Torpet lydde då under Östanvik på Nämdö. Dåvarande ägaren av Östanvik, häradshövding Magnus Blix, ivrade för jordbruket i skärgården och lät bl a ta upp flera torp på sina ägor. Vid 1800-talets slut var Rågskärstorpet dagsverkstorp under Östanvik. Vid 1900-talets början såldes Rågskär till skofabrikör Pott. Pott lät uppföra broar för att koppla ihop Rågskär med andra öar som han köpt vid samma tillfälle. Broarna är idag raserade.

År 1937 köptes torpet av Torsten Kreuger, som redan ägde marken till Östanvik. På 1950-talet fick huvudbyggnaden ny köksinredning, plastmattor på golv och masonit på väggar, spegeldörrar och i tak. Huset elektrifierades med hjälp av ett litet elverk. En del småbyggnader som grishus, bastu och rök revs. År 1958 lades taket om på huvudbyggnaden, som också fick nya fönster och en ny ytterpanel. 1963 ersattes den gamla vedboden med en ny bastu/vedbod.

År 1967 inköptes hela Rågskärsområdet av staten för att ingå i naturreservatet Bullerö-Rågskär-Skogavik. Rågskär blev dessutom fågelskyddsområde. I samband med detta rustades husen åter och ladugården revs. 1984 överfördes förvaltningen av Bulleröreservatet till Skärgårdsstiftelsen.

År 1991 påbörjades en upprustning av byggnaderna i syfte att återställa dem till äldre delvis dokumenterat utförande. Invändigt revs masoniten bort, snickerierna målades med linoljefärg och väggarna tapetserades. Fasaderna försågs med en stående bred panel och med tidstypiska fönster. Äldre tiders utsirade fönsterfoder återfördes. Tomten vårdas genom slåtter och hamling av lövträd.

KÄLLOR: Skärgårdsbygd: Kulturhistoriska miljöer i Värmdö kommun. Rolf Källman, Stockholms läns museum. Stockholm, 1991. Malmfältens grafiska Gällivare, Anhållan om byggnadsminnesförklaring av och fastställande av skyddsföreskrifter för torpet Rågskär, 1998-06-26, Beteckning 310-3613-1994