Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vaxholm kn, BOGESUND 1:82 M.FL. BOGESUNDS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Per Brahe d y lät i slutet av 1640-talet uppföra slottet som ett kubistiskt stenhus med takaltan. På 1820-talet har altanen ersatts med ett enkelt brutet tak.
1864-67 byggdes slottet om till dess nuvarande form i nygotik stil efter ritningar av F W Scholanders elev Thor Medelplan. Efter Medelplans död 1863 slutförde Scholander arbetet. Slottet byggdes till med fyra krenelerade hörntorn i fem våningar och försågs med spetsbågiga fönsteröppningar och trappgavlar med blinderingar.
Bogesund exproprierades av staten 1940 på grund av markens vanvård enligt den för ändamålet instiftade Lex Bogesund. Slottet nyttjas som förråd för Nordiska museet.
Vissa renoveringsarbeten skedde 1968 och 1973.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X