Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, KÅBO 14:3 M.FL. KEMICUM, PHILOLOGICUM OCH PREFEKTBOSTADEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Kvarteret Kemikum ligger intill Engelska parken bakom Carolina Rediviva i Uppsala. I kvarteret har Uppsala universitet sedan länge haft lokaler för främst naturvetenskapliga ämnen. Äldst är en institutionsbyggnad från 1850-talet, uppförd för de kemiska och fysiska institutionerna. Den kallas Philologicum, eftersom här senare funnits språkvetenskapliga institutioner. Philologicum, även kallad Matematicum, invigdes år 1859. Huset är en långsträckt länga, byggd i tegel, putsad i rött och uppförd i tre våningar. Byggnaden har i ena hörnet ett sexkantigt torn, som vetter ut mot Thunbergsvägen. Den kemiska institutionen blev emellertid snart i behov av större lokaler och kunde 1904 flytta in i det nya Kemicum strax intill. Huset är byggt i tegel, putsat i brunt och uppfört i två till fyra våningar. Arkitekt var Ture Stenberg. Några år senare var det dags för nästa institution i kvarteret att få nya lokaler. År 1909 kunde fysiska institutionen flytta in i det nybyggda Fysicum, som även det ritats av Ture Stenberg. Huset är försett med ett kraftigt mittorn, men är i övrigt uppfört i tre till fyra våningar och täckt med ett brant sadeltak. Byggmaterialet är tegel som putsats i en rödbrun färg. Fysicum var på sin tid mycket modernt med lokaler för avancerad forskning, som exempelvis i tornet där bland annat solstrålning studerades. I kvarteret finns ytterligare en institutionsbyggnad, som ursprungligen var prefektbostad. Den uppfördes enligt ritningar från år 1912 av arkitekten Ernst Stenhammar, vilken även var inblandad i ritningarna till Fysicum. Huset är byggt i tegel och uppfört i en och en halv våning. Denna byggnad är staligt byggnadsminne sedan år 1993. Institutionsbyggnaderna har byggts om och till ett flertal gånger under 1800- och 1900-talen. I slutet av 1960-talet uppfördes i kvarteret ytterligare en stor institution, Teknicum. Flera olika institutioner har genom åren funnits i kvarteret, men den naturvetenskapliga och tekniska forskningen har dominerat.

KÄLLA: Länsstyrelsen i Uppsala län, http://www.c.lst.se/