Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vänersborg kn, ÄSPERED 3:2 TORPET SOLLIDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Torpet Solliden, tidigare under gården Stora Äspered, omfattar bostadshus, ladugård samt en välvd stenkällare. Bostadshuset, en enkelstuga med stort rum och mindre kök, är timrat på 1840-talet. Det är locklistpanelat och rödfärgat med vitmålade "falska" foder och har tegeltäckt sadeltak. Den samtida ladugården är uppförd i timmer och resvirke med rödfärgad lockpanel. Den har tegeltak på ett underliggande äldre vasstak.
Solliden, vars namn sannolikt inte är ursprungligt, är en av länets bäst bevarade torpmiljöer från 1800-talets förra hälft.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2