Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Solna kn, HAGA 2:7 STALLMÄSTAREGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Med sina anor från 1600-talets mitt anses Stallmästaregården vara stockholmstraktens äldsta utvärdshus. Stället är emellertid äldre. Redan några decennier tidigare upplät riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm, Gustav II Adolfs halvbror, platsen åt sin stallmästare vid Karlbergs slott.
Stallmästaregården har numera en prägel av mindre 1700-talsherrgård. Äldst av de många husen är lusthuset av gulmålat trä med målningar från 1600-talets slut. Det flyttades hit från okänd plats 1740. Samma år byggdes den timrade, panelade vänstra flygeln, som nu är restaurang. Före 1818 tillbyggdes ett nytt kök i två våningar utåt Brunnsviken. En matsal, Hagapaviljongen, uppfördes i vinkel mot köket på 1920-talet. Arkitekt var Carl Åkerblad.
Den timrade, likaledes panelade samt gulmålade högra flygeln stod troligen färdig 1744 och hade då en våning. Huset har senare utvidgats främst efter ritningar av arkitekterna Carl Åkerblad och Arthur Clarin. Bottenvåningen med festvåningslokaler uppvisar väggmålningar av konstnärerna Hilding Linnqvist, Ernst Söderberg m fl. Övervåningen från 1804 inrymmer nu kontor. Senare har en terrass anlagts mot Brunnsviken.
Den timrade och rödfärgade Fiskarstugan vid stranden stod färdig senast 1854 men kan vara ännu äldre, kanske från 1700-talet. Fyrkanten, linneförrådet, nära högra flygeln, är nu verkstadsbod. Det lila rödmålade huset med pyramidtak härrör från 1700-talet. Efter en brand 1936 restaurerades det och flyttades därvid några meter.
Den nuvarande trädgården med mittaxel anlades 1833. I vinkel mot Hagapaviljongen har byggts en loggia där äldre vagnar är uppställda.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2