Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östhammar kn, GRYTTJOM 2:12 FD GRUVARBETARTORPET

 Anlaggning - Historik

Historik
Torpet har tillhört Dannemora gruvor och varit bostad för två gruvarbetarfamiljer. Det ligger i skogskanten invid en äldre sträckning av vägen mellan Dannemora och Örbyhus. Torpets bebyggelse består av ett bostadshus med två lägenheter, ett fähus, en källarbod och en kombinerad vedbod och dass. Förutom vedboden som är byggd i början av 1900-talet är samtliga byggnader uppförda mellan åren 1838 och 1845. De är byggda med en gjuten stomme av kalkbruk och sten, s.k. stöphus. Denna teknik introducerades av gruvbolaget i början av 1830-talet i virkesbesparande syfte. Idag finns ett trettiotal stöphus bevarade i Dannemoraområdet. Byggnaderna har under åren genomgått få förändringar. Under åren 1947-48 gjordes vissa större arbeten, då bl.a. lägenheternas kök och ytterdörrar förnyades. Under åren 1997-99 har fähuset och bostadshuset rustats upp. Bostadshusets fasader är putsade och avfärgade med kalkfärg i en ljus kulör. Gavelröstena är panelklädda och rödfärgade. Taket är ett sadeltak klätt med enkupigt äldre lertegel ovanpå en äldre spåntäckning. Byggnaden innehåller två lägenheter om kök, kammare och förstuga samt två mindre gavelrum på den i övrigt oinredda vinden. Fähuset består även det av två avdelningar, en för vardera hushållet. Fähuset har liksom bostadshuset putsade och kalkade väggar. Taket är ett brant sadeltak numera belagt med enkupigt lertegel på den gamla spåntäckningen. Källarboden är stöpmurad i bottendelen. Här finns också en källare i gråsten med murade tegelvalv. Även detta uthus består av två identiska delar. Vedboden och dasset är uppförda i enkel regelverkskonstruktion med fasader av stående slät panel som rödmålats.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Upplands län, 1999-12-17, Dnr 221-7308-99.