Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, SKÖVDE MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 KLAGSTORPS HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Klagstorp är känt sedan medeltiden
Huvudbyggnaden av timmer med säteritak är troligen uppförd vid 1700-talets början och de båda flyglarna av sten några årtionden senare. Inredningen från byggnadstiden samt från omkring början av 1800-talet är i viss utsträckning bevarad.
Till anläggningen hör också ett flertal bruksbyggnader av olika ålder samt en trädgård och engelsk park.
Byggnaderna nyttjades från 1860-talet av en lantbruksskola men ingår sedan 1963 i ett militärt övningsområde för pansartrupperna.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1994