Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, ROTEN 2:1 M.FL. UNDERSTENS FYR

 Anlaggning - Historik

Historik
På skäret Understen, beläget i Södra Kvarken, fanns redan under 1700-talet en kase och sedermera ett kummel. År 1830 uppfördes ett nio meter högt sjömärke som senare blåste ner och ersattes av ett nytt omkring år 1841. Under större delen av 1840-talet fördes sedan diskussioner om en fyr på platsen. Kraven kom från såväl utländskt som svenskt håll, men många menade att det borde räcka med den närbelägna fyren på Svartklubben.
Under riksdagen åren 1844-1845 behandlades två motioner om förbättring av sjösäkerheten utmed Norrlandskusten. I dessa planer ingick en fyr på Understen. Arbetet med att förverkliga planerna för Understen kom genast igång och C. Sandell upprättade ritningar och kostnadsförslag som omfattade ett runt, cirka 16 meter högt fyrtorn av sten med spegelapparat bestående av tio paraboliska mässingsspeglar med rovoljelampor inom lanternin. Dessutom ingick ett bostadshus av timmer (panelat 1852), ett uthus, ett dass samt anläggande av en väg från hamnen upp till byggarbetsplatsen. Byggnadskontraktet tillföll handelshuset G. Moberg i Västervik och fyrplatsen anlades under åren 1847-1848 och på hösten 1848 tändes fyren.

KÄLLA: Thunman, Dan, Sveriges fyrplatser: en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. ISBN 91-86502-19-0. Stockholm 2000