Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mariestad kn, KATTEN 8 MARIESTADS GAMLA LASARETT

 Anlaggning - Historik

Historik
Mariestads länslasarett inrättades 1760 som det tredje i landet. Det är oklart om den nuvarande byggnaden då redan var uppförd eller om den tillkommit senare under 1760-talet. Mellan 1771 och 1792 var vårdverksamheten nedlagd på grund av penningbrist men 1793 öppnades lasarettet på nytt. Byggnaden såldes 1838 till staden och användes fram till 1927 som fattighus och ålderdomshem. Vid en ombyggnad 1928 delades huset upp i lägenheter om 1-2 rum och kök.
Den gamla lasarettsbyggnaden är uppförd av timmer i två våningar. Fasaden är klädd med liggande gulmålad fasspontpanel med vita knutar och omfattningar. Det höga taket är brutet med valmat övre fall samt tegeltäckt. De båda ingångarna har klassicerande omfattningar med gavelkrön och meanderbård under.
På gården finns en putsad och ljusfärgad utbyggnad av tegel med tegeltak. Den är troligen uppförd på 1800-talet samt tillbyggd 1923.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2