Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, MORA 2:2 MORASTUGAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Morastugan är en timrad parstuga i en och en halv våning, klädd med rödfärgad locklistpanel och med tegeltäckt sadeltak. Den anses vara uppförd 1817 efter storskiftet av Mora by och är i stort sett bevarad i ursprungligt skick.
Väggarna i anderstugan - det stora rummet till höger i bottenvåningen - är dekorerade med dalmålningar från 1818, utförda direkt på den stående panelen. Målningarna, som är de enda av sitt slag i Stockholms län, utgörs av kurbitsar inramade i fält med marmorerade mellanpartier. Upptill löper en fris med blomstermotiv. Förstugan har ursprunglig stänkmålning på väv och i mittrummet på vinden finns bröstpanel med målad marmorering.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2