Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, FURUSUND 2:222 FURUSUNDS KVARN

 Anlaggning - Historik

Historik
Furusunds kvarn är en stolpkvarn (stubbkvarn), en ålderdomlig typ av kvarn som i sin helhet är vridbar kring en centralpelare. Den skiljer sig från den holländska, yngre typen av väderkvarn, där endast huven med vingarna är vridbar.
Kvarnen reser sig på en stenterrass med utsikt över Ålandsviken. Den har rödfärgad locklistpanelade väggar och ett brutet och valmat sadeltak täckt med svartmålad locklistpanel. Vingarna är svartmålade. Vindflöjeln bär inskriften G O S och årtalet 1772, då kvarnen troligen byggdes. Det är en av de få som bevarats av denna, i Stockolm och stockholmstrakten förr så vanliga kvarntyp och äldst av de två i länet som hittills byggnadsminnesförklarats (se Edholma kvarn, Östra Ryds sn).
Kvarnen var i bruk till 1860. Då Furusund under 1880-talet upplevde sin storhetstid som badort genomfördes en reparation och tillbyggnad av kvarnen. Efter en brand 1957 restaurerades den 1960-61 och är nu komplett med vingar och maskineri.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2